Jitka Šidlová
načítám...

Obchodní podmínky

Prosím, PŘEČTĚTE SI JE DŘÍVE, než potvrdíte rezervaci termínu, aby nedocházelo k nedorozumění!

Obecné informace

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, živnostníkem Mgr. Jitka Šidlová, se sídlem Hovorany 656, 696 12, IČ: 86912887 (dále jen „zhotovitel“) Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku Městského úřadu Kyjov. Nejsem plátce DPH.

Sídlo provozovny: Čejč 3, Čejč, 696 14, dále pak Ateliér

Objednání služeb

Objednáním a rezervováním termínu focení či svatby automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi, stejně tak s mým fotografickým stylem, jehož ukázku můžete vidět zde na www stránkách, na Instagramu a dále  Facebookových stránkách a nemá proti němu žádné výhrady. Smluvený termín je závazný pro obě strany a v případě nutnosti je potřeba včas informovat druhou stranu o změně. Novorozenecké fotografování doporučuji objednat již před narozením dítěte a po porodu se ozvat ihned z porodnice. V případě nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá do ateliéru. 

Způsob objednání

Objednat se lze pouze e-mailem nebo přes facebookové stránky, přičemž u druhého způsobu se zaručuje nejrychlejšího způsobu rezervace nejvhodnějšího termínu. SMS objednávky (ani dotazy) nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno, většinu pracovního času mám mobil vypnuto zvonění nebo je telefon zcela vypnutý. Pokud objednáváte novorozenecké focení a jste také fotograf či fotografka nabízející ve svém portfoliu focení novorozenců, informujte o této skutečnosti předem – fotograf si vyhrazuje právo v ojedinělých případech focení odmítnout.

Objednací lhůta

Objednací lhůta se odvíjí od aktuálního vytížení a nelze se objednání žádným způsobem domáhat.

Zrušení rezervace

Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo do zprávy na facebooku fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín např. kvůli nemoci, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů. Také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí a nelze žádným způsobem se náhradního termínu dožadovat.

Realizace focení

Focení trvá jedna až jedna a půl hodiny včetně konzultace nejlepšího oblečení na focení, poradenství a instrukce v průběhu focení atd. Výjimku tvoří focení novorozenecké, které dle průběhu může trvat až 4 hodiny. Delší čas bude účtován dle ceníku. Focení (mimo Proměny, svatby nebo speciální nabídky) probíhá pouze ve vybrané VŠEDNÍ DNY V ČASECH od 09.00, výjimečně i později. Víkendové focení probíhá pouze po dohodě a za 100% příplatek splatných ihned po focení. Budoir, portrétní a rodinné focení trvá maximálně hodinu a půl, poté mohou být objednaní další klienti! Na focení dětí stačí jedna hodina, delší focení už je mimo jejich trpělivost a ochotu se fotit, proto prosím přijeďte na focení již oblečeni na focení. Počítejte s tím a zohledněte, prosím, množství a výběr oblečení a doplňků. Přijde-li klient pozdě, zkracuje se mu časový prostor pro něj vyhrazený a v případě omeškání více než 20 minut si fotograf vyhrazuje právo místo focení opustit a focení zrušit. V případě, že přijdete dříve, a před Vámi jsou ještě klienti anebo nejsem ještě v ateliéru přítomna, můžete počkat před vstupem do ateliéru, poprosím jen nerušit průběh případného focení.

Ateliérové focení

Do ateliéru je zakázán vstup ve venkovní či znečištěné obuvi. Do ateliéru je zakázán vstup zvířatům. Pokud se chcete fotit v obuvi, prosím přineste si čistou obuv s sebou. Za škodu způsobenou zákazníkem odpovídá v plné výši zákazník a uhradí ji fotografovi. Více o ateliéru najde zde https://jitkasidlova.cz/atelier/.

Exteriérové focení

Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá do ateliéru po vzájemné dohodě. V případě focení mimo oblast Hovoran, je k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 10,-Kč/ km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

Cena konkrétních typů fotografování včetně informací o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH v sekci CENÍK.

Splatnost cen

Cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení, pokud si nejste jisti, kolik fotek vyberete, je splatná cena nejnižšího balíčku pro daný typ focení. Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zasláním anebo hotově při předání zakázky. Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií

Do 3 pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na pdf soubor s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě. Náhledy, které budou zaslány, představují protříděné záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši). Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit. Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 1 týdne od jejich obdržení. Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií. Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku). Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy pokud byla formou galerie poskytnuta.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

Doba dodání fotografií je 1-3 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení!!! Lhůta může být prodloužena anebo zkrácena v závislosti na pracovním vytížení fotografa. Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech: při výběru 20 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku. Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 1 týdne od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 10 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě. Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany. Upravené fotografie na USB disku nebo zaslané klientům neobsahují fotografovo logo. Doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 1-2 měsíce od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit.

Předání fotografií

Klient si hotovou zásilku může převzít osobně, elektronické fotografie mohou být zaslány přes úschovnu zdarma anebo odeslány poštou doporučeně za příplatek dle CENÍKU. 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk). NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

Rozsah

U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance. V případě novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže. Také se sjednotí pleť. Častým problémem jsou tetování na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách klient mít nechce, odstraní je dětem před focením a to již doma, nikoliv těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá od snahy se tetování zabavit. Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, zeštíhlení postavy, odstranění tetování u dětí, čouhajících ramínek či faldíků atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 120,- za fotografii, v případě novorozeneckého focení 150,- Kč. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

Fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů a to v případě, že jsou součástí balíčku. Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky. Tisk je možno po dohodě zajistit také u zakázek, kde tisk není součástí balíčku.

Archivace fotografií

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují pouze do odevzdání zakázky, poté se data z kapacitních důvodů odstraňují. Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby. Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu 14 dnů. Pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB klíče, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz nebo zaslat nový usb klíč za příplatek 350,- Kč + poštovné dle tarifu ČP.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.